Bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv. § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1500 af 29. juni 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1566 af 02. juli 2021

§ 2

Den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for fodboldkampe omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, skal sikre, at tilskuerne i det væsentlige sidder ned på faste pladser. I stadions med separate lokaler, herunder VIP-lounge, Skybox eller lignende, kan tilskuere, som har adgang til disse lokaler, uanset 1. pkt., maksimalt have to pladser.

Stk. 2 Den, der er ansvarlig for fodboldkampe omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, skal sikre, at tilskuerne registreres efter § 1 i bekendtgørelse om registrering af oplysninger om tilskuere i forbindelse med afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv.

Stk. 3 Medarbejdere på stadion skal på tidspunktet for afviklingen af fodboldkampen være instrueret i korrekt håndtering af fødevarer og korrekt håndhygiejne.