Bekendtgørelse om registrering af oplysninger om tilskuere i forbindelse med afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv. § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 691 af 20. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1512 af 29. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 1539 af 30. juni 2021

§ 1

Den juridiske person eller virksomhedsejer, hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, der er ansvarlig for fodboldkampe omfattet af § 1 i bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen m.v., skal registrere følgende kontaktoplysninger om tilskuere:

  • 1) Navn.

  • 2) Telefonnummer.

  • 3) Pladsoplysninger.

Stk. 2 Den juridiske person eller virksomhedsejer, hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, som registrerer oplysninger efter stk. 1, skal i overensstemmelse med epidemilovens § 49, stk. 2, videregive oplysningerne efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed til brug for styrelsens smitteopsporing i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19).

Stk. 3 Oplysninger, som registreres i medfør af stk. 1, skal opbevares i 30 dage efter det tidspunkt, hvor fodboldkampen, som oplysningerne er registreret til brug for, er afviklet, hvorefter oplysningerne skal slettes. Oplysninger, som registreres i medfør af stk. 1, må alene anvendes til brug for videregivelse til Styrelsen for Patientsikkerhed efter epidemilovens § 49, stk. 2.