14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artfredningsbekendtgørelsen § 22

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 521 af 25. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Undtagelser
Forbuddene i § 5, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 15, stk. 1, gælder ikke for overdragelse, opbevaring, transport, konservering og udstilling af døde dyr, der er nævnt i bilag 5, til Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum - Københavns Universitet, Naturhistorisk Museum - Aarhus, Det Grønne Museum, Naturama, Fjord- og Bælt, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer ved Københavns Universitet, DTU Veterinærinstituttet eller DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet eller tilsvarende institutioner, der varetager opgaver for Miljøstyrelsen.

•••
profile photo
Profilside