14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artsfredningsbekendtgørelsen § 15

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artsfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 257 af 14. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 For dyr, som er omfattet af § 14, stk. 1 og 3, er der forbud mod handel, overdragelse, opbevaring, konservering, transport og udstilling af enheder samlet i naturen.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis det kan godtgøres, at dyrene er erhvervet lovligt før

  • 1) den 1. marts 1981 for så vidt angår padder og krybdyr,

  • 2) den 1. marts 1991 for så vidt angår eghjort, flodperlemusling, herorandøje og hedepletvinge,

  • 3) den 1. januar 2019 for så vidt angår guldsjakal eller

  • 4) den 1. marts 2021 for så vidt angår sommerfugle, bortset fra herorandøje og hedepletvinge.

•••
profile photo
Profilside