Artfredningsbekendtgørelsen § 15

Denne konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021

§ 15

For dyr, som er omfattet af § 14, stk. 1 og 3, er der forbud mod handel, overdragelse, opbevaring, konservering, transport og udstilling af enheder samlet i naturen.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis det kan godtgøres, at dyrene er erhvervet lovligt før

  • 1) den 1. marts 1981 for så vidt angår padder og krybdyr,

  • 2) den 1. marts 1991 for så vidt angår eghjort, flodperlemusling, herorandøje og hedepletvinge,

  • 3) den 1. januar 2019 for så vidt angår guldsjakal eller

  • 4) den 1. marts 2021 for så vidt angår sommerfugle, bortset fra herorandøje og hedepletvinge.