Bøger, som nævner Arbejdsløshedsforsikringsloven § 54

Socialret (3. udg.)
Forfattere: Trine Schultz, John Klausen og Nina von Hielmcrone
Udgivelsesdato: 23. aug 2020
DJØF Forlag

Bemærk, at § 54 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 54, om det har en betydning.

Varighed, § 61

- Side 242 -

...modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller overgangsydelse (§ 6, nr. 1, 2 og 4) og nr. 12 (selvforsørgende), som er jobparate.– 13 uger for aktivitetsparate kontanthjælps- eller overgangsydelsesmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobbere og personer, der modtager ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp.

Læs på Jurabibliotek