Bøger, som nævner Arbejdsløshedsforsikringsloven § 54

Udlændingeret (4. udg.)
Forfattere: Eva Ersbøll, Gunnar Homann, Eddie Omar Rosenberg Khawaja, Niels Henrik Larsen, Ulla Iben Nørgaard, Bettina Spang og Jens Vedsted-Hansen
Udgivelsesdato: 07. dec 2020
DJØF Forlag

Bemærk, at § 54 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 54, om det har en betydning.

Det supplerende selvforsørgelseskrav i Udl. § 9 a, stk. 4, 4. pkt.

- Side 95 -

Det følger af Udl. § 9 a, stk. 4, 4. pkt., at ansøgeren ikke må modtage dagpenge på dimittendvilkår efter § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. under sit ophold i Danmark. 193 193.Lbkg. nr. 199 af 11. marts 2020 med senere ændringer.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 96 -

...efter Udl. § 19, stk. 1, nr. 12, hvis den pågældende modtager dagpenge på dimittendvilkår efter § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Udl. § 19, stk. 1, nr. 12, skal ses i sammenhæng med bestemmelsen i Udl. § 44 a, stk. 5, i medfør af hvilken SIRI kan indhente oplysninger i indkomstregistret om bl.a., hvorvidt dimittenden har modtaget dagpenge.

Læs på Jurabibliotek