Anmeldelsesbekendtgørelsen § 27

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

National fusion
§ 27

Anmeldelse af beslutningen om at gennemføre en fusion skal angive oplysninger om eventuelle nye selskaber, der opstår som led i fusionen, jf. § 17 med de fornødne tilpasninger.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

  • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

  • 2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de fortsættende selskaber er ændret som følge af fusionen.

  • 3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i fusionen.

Stk. 3 Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen eller meddelelse om fravalg af fusionsplan: