Anmeldelsesbekendtgørelsen § 17

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023 og bekendtgørelse nr. 1286 af 09. november 2023

§ 17

Registreringen af fysiske og juridiske personer i tilknytning til et kapitalselskab, som stifter, ejer, ledelsesmedlem m.v., skal angive fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, statsborgerskab ved fødslen, bopælsadresse og -land for fysiske personer eller navn, CVR-nummer og hjemsted for juridiske personer.

Stk. 2 Har den fysiske person ikke et CPR-nummer eller har den juridiske person ikke et CVR-nummer, skal følgende angives:

  • 1) For personer uden CPR-nummer skal der i forbindelse med registreringen indtastes oplysning om fødselsdato, statsborgerskab ved fødslen, køn, pasnummer eller nummer fra nationalt identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, og udstedelsesland for passet eller det nationale identitetskort. Foto af gyldigt pas eller nationalt identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlægges anmeldelsen.

  • 2) For juridiske personer uden CVR-nummer skal selskabsregisteret, hvori den juridiske person er registreret, og registreringsnummeret angives, samt oplysninger om vedkommendes eventuelle skatteidentifikationsnummer i hjemlandet. Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for, at den juridiske person er lovligt bestående i hjemlandet, skal vedlægges anmeldelsen.