Bøger, som nævner Almenboligloven § 75a

Ekspropriationsbegrebet

- Side 304 -

...socialministeren om tilladelse til at sælge almene boliger. Bestemmelser om »ensidige« beslutninger om salg er fastsat i almenboliglovens § 75 b, der ifølge bemærkningerne til ændringslovforslaget tager sigte på situationer, »hvor der er et stærkt beboerønske om at købe boligerne, men hvor kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation ikke er enige«.

Læs på Jurabibliotek