Bøger, som nævner Almenboligloven § 75a

Grundloven (1. udg.)
Forfattere: Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen
Udgivelsesdato: 04. jun 2015
DJØF Forlag

Almenvellet

- Side 469 -

...fuldstændig erstatning. Mindretallet forudsatte således, at loven var uvirksom, som følge af, at flertallet bag loven måtte antages at have svævet i en retsvildfarelse om lovens ekspropriative karakter og derfor ikke havde anledning til at vurdere almenvelletkravet eller kravet om fuld erstatning (jf. nærmere Michael Hansen Jensen 2008 s. 214 ff.).

Læs på Jurabibliotek