14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktivloven § 27

Lov om aktiv socialpolitik paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktivloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Særlige regler om hjælp til visse persongrupper
For personer, der opfylder betingelserne i § 11, stk. 3 og 8, jf. dog § 11, stk. 10, 2. pkt., udgør hjælpen et månedligt beløb, der svarer til, hvad der ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter end folkepensionen, til personer,

  • 1) der har nået efterlønsalderen som fastsat i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

  • 2) som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening.

•••

Stk. 2 Til børn under 18 år af de personer, der er nævnt i stk. 1, og som ikke er berettiget til børnetilskud, ydes en månedlig støtte på 1.897 kr. Der ydes et støttebeløb pr. familie uanset antallet af børn.

•••
profile photo
Profilside