Lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1222 af 21. august 2020

Ret til engangstilskud
§ 1

Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler et engangstilskud på 1.000 kr. til personer, der for april 2020 helt eller delvis modtog en af følgende forsørgelsesydelser:

Stk. 2 Der kan maksimalt udbetales ét engangstilskud efter stk. 1 til samme person.