Aktiesparekontoloven § 20

Denne konsoliderede version af aktiesparekontoloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Aktiesparekontolov

Lov nr. 1429 af 05. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021,
som ændret ved lov nr. 1563 af 12. december 2023

Skattens betaling m.v.
§ 20

Instituttet skal indbetale skat, jf. § 14 og § 16, stk. 3, og eventuel afgift, jf. § 9, stk. 3, 2. pkt., til told- og skatteforvaltningen. Skat og afgift for et kalenderår forfalder til betaling den 22. februar efter kalenderårets udløb.