Aktiesparekontoloven § 20

Denne konsoliderede version af aktiesparekontoloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Aktiesparekontolov

Lov nr. 1429 af 05. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021

Skattens betaling m.v.
§ 20

Instituttet skal indbetale skat, jf. § 14 og § 16, stk. 3, og eventuel afgift, jf. § 9, stk. 3, 2. pkt., til told- og skatteforvaltningen. Skat og afgift for et kalenderår forfalder til betaling den 22. januar efter kalenderårets udløb.