Aktiesparekontoloven § 16

Denne konsoliderede version af aktiesparekontoloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Aktiesparekontolov

Lov nr. 1429 af 05. december 2018,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021,
som ændret ved lov nr. 1563 af 12. december 2023

Begrænset skattepligtige
§ 16

Er ejeren af aktiesparekontoen begrænset skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, skal der til beskatningsgrundlaget alene medregnes udbytter, jf. ligningslovens § 16 A, af aktier m.v. i danske selskaber m.v.

Stk. 2 §§ 13, 14 og 18 gælder ikke for begrænset skattepligtige.

Stk. 3 Der betales en skat på 15 pct. af beskatningsgrundlaget opgjort efter stk. 1 med fradrag for omkostninger på aktiesparekontoen, der er medgået til modtagelse af udbyttet.

Stk. 4 Aktiesparekontoens ejer skal informere instituttet om sin skattemæssige status, senest 30 dage efter at den skattemæssige status er skiftet til begrænset skattepligtig eller til fuld skattepligtig. Ejeren skal indsende en bekræftelse fra told- og skatteforvaltningen på skiftet af skattemæssig status, når bekræftelsen foreligger.