14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktiesparekontoloven § 18

Aktiesparekontolov paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktiesparekontoloven og bygger på lov nr. 1429 af 05. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Lempelse for udenlandsk skat
Skat betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland, der er opkrævet af indkomst fra kilder dér, kan fradrages i skatten efter § 14. Fradraget kan dog højst udgøre 17 pct. af indkomsten fra den pågældende stat, Færøerne eller Grønland, som medregnes til beskatningsgrundlaget efter § 13, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Er der indgået en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning med den fremmede stat, Færøerne eller Grønland, skal der ikke gives fradrag for et større skattebeløb end det, som denne stat, Færøerne eller Grønland efter overenskomsten har et ubetinget krav på at oppebære.

•••

Stk. 3 Er fradraget for udenlandsk skat større end skatten efter § 14, kan den del af den fradragsberettigede udenlandske skat, som ikke kan fradrages i årets skat, fremføres som negativ skat efter § 15, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside