14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Aktiesparekontoloven § 9

Aktiesparekontolov paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af aktiesparekontoloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1852 af 21. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Indskud og udlodning
Personer, der er fuldt skattepligtige, kan foretage indskud på aktiesparekontoen, i det omfang den samlede værdi af aktiesparekontoen inklusive årets nettoindskud ikke overstiger et grundbeløb på 87.450 kr. (2010-niveau), jf. dog stk. 2. Værdien opgøres pr. 31. december og danner grundlag for, i hvilket omfang der kan foretages nettoindskud i det følgende kalenderår. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

•••

Stk. 2 Der kan uanset bestemmelsen i stk. 1 foretages indskud på aktiesparekontoen til betaling af skat. Indskuddet skal foretages i det kalenderår, hvor skatten forfalder til betaling, jf. § 20.

•••

Stk. 3 Foretages indskud i strid med stk. 1, skal det overskydende beløb udloddes. Endvidere skal der betales en afgift på 3 pct. p.a. af det overskydende beløb.  1. og 2. pkt. gælder dog ikke for indskud som nævnt i § 13, stk. 2, 3. pkt.

•••
profile photo
Profilside