Bøger, som nævner Afskrivningsloven § 49

Til stk. 1. Skattefrihed af kvoter

- Side 868 -

Bestemmelsen omfatter ikke kvoter og betalingsrettigheder, der overdrages vederlagsfrit imellem personer eller virksomheder i f.eks. et gavemiljø. Sådanne overdragelser er omfattet af afskrivningslovens § 49.

Læs på Jurabibliotek