Bøger, som nævner Afskrivningsloven § 49

Afskrivningsgrundlaget

- Side 360 -

For formuegoder, der er erhvervet på anden måde end ved køb, findes særlige værdiansættelsesregler i AL § 49.

Læs på Jurabibliotek