Bøger, som nævner Afskrivningsloven § 49

Erhvervsbeskatning (3. udg.)
Forfattere: Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja, Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen
Udgivelsesdato: 13. mar 2023
DJØF Forlag

Aktiver der kan afskrives

- Side 98 -

Aktiver, der overdrages ved arv eller gave mv., anses for afhændet eller erhvervet til den handelsværdi, som aktivet havde, da det faldt i arv eller gave, jf. AL § 49. 8 8. Se for en nærmere gennemgang heraf Bech, Søren og Nielsen, Henrik: Skattemæssige afskrivninger, Tekstdel, 6. udg., 2017, s. 24 ff.

Læs på Jurabibliotek