Adoptionsbekendtgørelsen § 38

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 1516 af 06. december 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 394 af 15. april 2024

Bortfald af godkendelsen som adoptant
§ 38

Adoptionssamrådet kan træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant i følgende situationer:

  • 1) Betingelserne for at blive godkendt som adoptant er ikke længere opfyldt.

  • 2) Ansøgeren kan i øvrigt ikke anses for egnet som adoptant, jf. § 25 a, stk. 2, i adoptionsloven.

Stk. 2 Ansøgeren har pligt til at meddele Familieretshuset, hvis der indtræder relevante ændringer i ansøgerens forhold.