14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 38

Bekendtgørelse om adoption paragraf 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Bortfald af godkendelsen som adoptant
Adoptionssamrådet kan træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant, hvis

  • 1) betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldt, eller

  • 2) ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for egnet som adoptant, jf. § 25 a, stk. 2, i adoptionsloven.

•••

Stk. 2 Ansøgeren har pligt til at meddele Familieretshuset, hvis der indtræder relevante ændringer i ansøgerens forhold.

•••
profile photo
Profilside