Adoptionsbekendtgørelsen § 38

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 142 af 24. januar 2022

Bortfald af godkendelsen som adoptant
§ 38

Adoptionssamrådet kan træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant, hvis

  • 1) betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldt, eller

  • 2) ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for egnet som adoptant, jf. § 25 a, stk. 2, i adoptionsloven.

Stk. 2 Ansøgeren har pligt til at meddele Familieretshuset, hvis der indtræder relevante ændringer i ansøgerens forhold.