14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 84

Bekendtgørelse om adoption paragraf 84

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§84 Midlertidig placering efter § 32 a i adoptionsloven indtræder, når Ankestyrelsen har truffet afgørelse efter § 10, jf. § 9, stk. 1-3, i adoptionsloven, og Adoptionsnævnet efter § 65 har udvalgt den ansøger, der skønnes bedst egnet til at adoptere barnet. Perioden indtil barnet fysisk er placeret hos adoptanterne er en hjemgivelsesperiode, jf. § 68 i lov om social service.

•••

Stk. 2 Midlertidig placering efter § 32 a i adoptionsloven ophører, når

  • 1) Ankestyrelsen meddeler bevilling til adoption efter § 1, 2. pkt., i adoptionsloven eller

  • 2) retten har afsagt dom om, at Ankestyrelsens afgørelse ophæves, og ankefristen herfor er udløbet.

•••
profile photo
Profilside