14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsloven § 25a

Lov om adoption paragraf 25a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 07. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25a Børne- og socialministeren opretter et eller flere samråd, der efter undersøgelse foretaget af Familieretshuset afgør, om en ansøger kan godkendes som adoptant, jf. § 4 a.

•••

Stk. 2 Samrådet kan træffe afgørelse om bortfald af en godkendelse som adoptant, hvis betingelserne for at blive godkendt som adoptant ikke længere er opfyldt, eller hvis ansøgeren i øvrigt ikke kan anses for egnet som adoptant.

•••

Stk. 3 Samrådet består af et medlem med social uddannelse, en jurist og en læge. Det ene medlem skal være medarbejder ved Familieretshuset.

•••

Stk. 4 Medlemmerne af samrådet og stedfortræderne for dem beskikkes af børne- og socialministeren for indtil 4 år ad gangen.

•••

Stk. 5 Samrådets afgørelser træffes ved flertal. Børne- og socialministeren fastsætter forretningsordenen for samrådet. Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd

•••
profile photo
Profilside