14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsloven § 4a

Lov om adoption paragraf 4a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 07. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4a Er den, som ønskes adopteret, under 18 år, må adoption kun bevilges, når ansøgeren er godkendt som adoptant, jf. §§ 25 a og 25 b.

•••

Stk. 2 Godkendelse kræves dog ikke ved adoption af ægtefælles eller samlevers barn eller efter regler fastsat af børne- og socialministeren i tilfælde, hvor der består nært slægtskab eller andet særligt tilknytningsforhold mellem adoptanten og adoptivbarnet eller dettes forældre. Adoptionsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside