Bøger, som nævner AB 18 § 49

Maskinklausuler

- Side 361 -

...afhjælpning. Viser det sig, at afhjælpning ikke er mulig, eller at i hvert fald sælgerens forsøg på at afhjælpe mangler er forgæves, kan køberen hæve kontrakten og kræve erstatning, jf. U 1969.152 H og U 1986.654 H. Et vilkår, der i enhver situation vil udelukke ophævelse, kan ikke tages for pålydende eller må tilsidesættes som ugyldigt, jf. U 1968.416 H.

Læs på Jurabibliotek