Bøger, som nævner AB 18 § 49

Entreprise og andre former for værksleje

- Side 87 -

...gennemprøvede materialer, jf. AB 18 § 47, stk. 3, litra a. Der tales i så fald om »udviklingsskader« eller forhold, der skyldes »byggetidens viden« (»the development risk, the state of the art defense«). Se herom bet. 1570/2018 s. 161, jf. s. 96, og de såkaldte MgO-sager fra de senere år, navnlig TBB 2017.779 VBA, TBB 2018.890 VBA og TBB 2019.151 VBA.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 88 -

...afhjælpning af de mindre og større mangler, der er konstateret ved afleveringen, jf. AB 18 § 48, eller som konstateres i en periode af 5 år regnet fra afleveringen, jf. AB 18 § 49. Bygherren kan hæve entreprisekontrakten, hvis mangler eller forsinkelsen er væsentlige, og misligholdelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, jf. nærmere AB 18 § 59.

Læs på Jurabibliotek