Bøger, som nævner AB 18 § 49

Regler, der går videre end DL 3-19-2

- Side 244 -

...»frit leveret«. Entreprenøren hæfter for mangler ved ydelsen (hvad enten arbejdet er udført af entreprenøren selv eller en underentreprenør) efter reglerne i AB 18 §§ 47-53. Ansvar pålægges i givet fald efter disse regler og kan ikke pålægges efter kontraktshjælpersynspunktet med henvisning til, at der er begået fejl i underleverandørers produktion.

Læs på JurabibliotekGenusansvar i andre kontrakter end køb?

- Side 262 -

...Grundsætningen i KBL § 43, stk. 3, er uanvendelig, og entreprenørens erstatningsansvar (for følgeskader) må normalt afgøres efter AB 18 § 53, der kræver culpa. Da bygherren i U 1982.915 Ø kun krævede erstatning for udbedringsomkostninger, altså reelt kun gjorde mangelsbeføjelsen udbedringsgodtgørelse gældende, når afgørelsen dog frem til det rigtige resultat.

Læs på Jurabibliotek