Bøger, som nævner Varmeforsyningsloven § 3

Konkurrenceudsættelse og firmatisering (1. udg.)
Forfattere: Bent Ole Gram Mortensen og Helene Maria Biendzus Aastrup Jensen
Udgivelsesdato: 24. maj 2013
DJØF Forlag

Adskillelse mellem myndigheds- og driftsopgaver

- Side 26 -

Kommunernes myndighedskompetence kan f.eks. omfatte planlægningsforpligtelser (varmeforsyningslovens § 3, miljøbeskyttelseslovens § 32, affaldsbekendtgørelsens § 13), tilslutnings- og brugspligt (varmeforsyningslovens § 12 og § 13, vandforsyningslovens § 29, miljøbeskyttelseslovens § 28 og § 45) eller takstgodkendelse (vandforsyningslovens § 53).

Læs på Jurabibliotek