Bøger, som nævner Varmeforsyningsloven § 3

Varmeforsyningsplanlægning

- Side 145 -

Det er kommunerne, der forestår varmeforsyningsplanlægningen i samarbejde med forsyningsselskaberne og andre berørte parter f.eks. virksomheder med særlige energi- og varmebehov eller med særlige muligheder for at foretage el- og varmeproduktion, jf. varmeforsyningslovens § 3, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 147 -

...varmeforsyningslovens § 3, stk. 2, præciseret, at ministeren kan fastsætte regler eller træffe afgørelse om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til for den kommunale varmeforsyningsplanlægning. 126 126. Ved lov nr. 205 af 29. marts 2004 om ændring af lov om varmeforsyning. Ministeren kan samtidig hermed inddrage overordnede samfundsmæssige hensyn.

Læs på Jurabibliotek