14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vævsloven § 16

Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vævsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 955 af 21. august 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Styrelsen for Patientsikkerhed fører register over vævscentre og andre offentlige eller private enheder, der har opnået tilladelse i henhold til §§ 4 eller 5 eller godkendelse efter § 10, med oplysninger om de aktiviteter, der må udføres i henhold til den enkelte tilladelse eller godkendelse samt eventuelle vilkår herfor.

•••

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed gør det i stk. 1 nævnte register tilgængeligt for offentligheden.

•••
profile photo
Profilside