Bøger, som nævner Tjenestemandspensionsloven § 27a

Arbejdsskadesikringsloven (1. udg.)
Forfattere: Preben K. Hansen og Leif Rasmussen
Udgivelsesdato: 01. apr 2003
DJØF Forlag

Om tjenestemandspensionsloven

- Side 670 -

Efter §§ 2-6 i tjenestemandspensionsloven beregnes størrelsen af en tjenestemandspension efter antallet af år, hvor den pågældende har været ansat på tjenestemandsvilkår.

Læs på Jurabibliotek