Bøger, som nævner Tjenestemandspensionsloven § 27a

Tjenestemandslov og tjenstemandsregulativer

- Side 183 -

...afskediges på grund af en tilregnelig årsag (f.eks. tjenesteforseelse), er vedkommende kun berettiget til opsat pension, der normalt først udbetales fra det fyldte 67. år, jf. nærmere lovens kapitel 7. Loven indeholder tillige særlige regler om pension ved svigtende erhvervsevne og tilskadekomst i tjenesten, jf. §§ 2-8 i lov om tjenestemandspension.

Læs på Jurabibliotek