Bøger, som nævner Tjenestemandsloven § 55

Forvaltningspersonalet (5. udg.)
Forfattere: Søren Højgaard Mørup, Karsten Revsbech og Mette Søsted Hemme
Udgivelsesdato: 01. apr 2023
DJØF Forlag

2. Tjenestemænds ret til løn og pension

- Side 103 -

...den nye stilling. Det fremgår af tjenestemandslovens § 55, at en tjenestemand, som af en årsag (herunder i medfør af reglerne i § 12), der ikke kan tilregnes den pågældende, overgår til en anden passende stilling, hvor lønnen er lavere end i den hidtidige stilling, bevarer lønnen i den hidtidige stilling. Tilsvarende gælder for kommunale tjenestemænd.

Læs på Jurabibliotek3.2. Stillingsændringer inden for forflyttelsesgrænsen

- Side 115 -

Som omtalt i afsnit 2 er det i tjenestemandslovens § 55, stk. 1, fastsat, at en tjenestemand, som bliver udsat for en stillingsændring, der indebærer, at han eller hun overgår til anden passende stilling (i medfør af reglerne i tjenestemandslovens § 12 eller af anden årsag, der ikke kan tilregnes den pågældende), hvor lønnen er lavere end i den hidtidige...

Læs på Jurabibliotek