14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tjenestemandsloven § 19

Lov om tjenestemænd paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tjenestemandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 511 af 18. maj 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 En tjenestemand kan suspenderes eller midlertidigt overføres til andet arbejde, når han har pådraget sig grundet mistanke om et forhold, der betager ham den tillid, som bestridelsen af stillingen kræver, eller som i øvrigt gør det betænkeligt, at han vedblivende udfører sit hidtidige arbejde.

•••

Stk. 2 Forhold, der medfører indskriden efter stk. 1, og som ikke gøres til genstand for strafferetlig forfølgning, behandles ved disciplinær undersøgelse efter reglerne i §§ 20-24.

•••

Stk. 3 Ministeren for offentlig innovation fastsætter nærmere regler om iværksættelse og ophør af suspension.

•••
profile photo
Profilside