14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tingbogsbekendtgørelsen § 52

Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) paragraf 52

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tingbogsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 834 af 03. september 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§52 Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. september 2009.

•••

Stk. 2 Pantebreve, der er oprettet på de hidtil anvendte pantebrevsformularer, kan tinglyses indtil den 31. december 2010.

•••

Stk. 3 Følgende cirkulærer og cirkulæreskrivelser ophæves:

 • 1) Cirkulære nr. 75 af 24. maj 1928 til samtlige Ting­lys­ningsdommere og Tingbogførere.

 • 2) Cirkulære nr. 3 af 20. januar 1936 til samtlige Ting­lys­ningsdommere og Tingbogsførere angaaende Udstedelse af Attester i Medfør af Tinglysningslovens § 21.

 • 3) Cirkulære nr. 127 af 17. juni 1938 til samtlige Ting­lys­ningsdommere og Tingbogførere vedrørende Udfærdigelse af Attester til brug ved Udstykning og lignende.

 • 4) Cirkulære nr. 190 af 15. december 1995 om tinglysning i den elektroniske tingbog.

 • 5) Cirkulære nr. 191 af 15. december 1995 om tinglysning i den manuelle tingbog.

 • 6) Cirkulæreskrivelse nr. 11142 af 1. april 1977 om debitors underskrift på pantebreve.

 • 7) Cirkulæreskrivelse nr. 11152 af 1. april 1977 om fotokopier af tingbogsbladet.

 • 8) Cirkulæreskrivelse nr. 11489 af 13. november 1981 om en række væsentlige bestemmelser, der indeholder krav om erklæringer og tilladelser m.v. ved tinglysning.

 • 9) Cirkulæreskrivelse nr. 11640 af 28. oktober 1982 om anvendelse af godkendt kalkerlærred til genparter af kort.

 • 10) Cirkulæreskrivelse nr. 11621 af 28. oktober 1983 om adgangen til at underskrive tinglysningsdagbogen.

 • 11) Cirkulæreskrivelse nr. 11677 af 16. oktober 1986 til domstolene om tinglysning af adkomstdokumenter uden ejendomsværdipåtegning.

 • 12) Cirkulæreskrivelse nr. 11515 af 20. december 1990 til domstolene om ny tinglysningsbekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside