Tingbogsbekendtgørelsen § 52

Denne konsoliderede version af tingbogsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Bekendtgørelse nr. 834 af 03. september 2009,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1039 af 02. september 2010, bekendtgørelse nr. 235 af 23. marts 2011, bekendtgørelse nr. 226 af 28. februar 2012, bekendtgørelse nr. 668 af 11. juni 2013, bekendtgørelse nr. 1601 af 23. december 2013, bekendtgørelse nr. 1538 af 09. december 2016, bekendtgørelse nr. 607 af 30. maj 2018, bekendtgørelse nr. 159 af 21. februar 2019 og bekendtgørelse nr. 1642 af 29. juni 2021

§ 52

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. september 2009.

Stk. 2 Pantebreve, der er oprettet på de hidtil anvendte pantebrevsformularer, kan tinglyses indtil den 31. december 2010.

Stk. 3 Følgende cirkulærer og cirkulæreskrivelser ophæves:

 • 1) Cirkulære nr. 75 af 24. maj 1928 til samtlige Ting­lys­ningsdommere og Tingbogførere.

 • 2) Cirkulære nr. 3 af 20. januar 1936 til samtlige Ting­lys­ningsdommere og Tingbogsførere angaaende Udstedelse af Attester i Medfør af Tinglysningslovens § 21.

 • 3) Cirkulære nr. 127 af 17. juni 1938 til samtlige Ting­lys­ningsdommere og Tingbogførere vedrørende Udfærdigelse af Attester til brug ved Udstykning og lignende.

 • 4) Cirkulære nr. 190 af 15. december 1995 om tinglysning i den elektroniske tingbog.

 • 5) Cirkulære nr. 191 af 15. december 1995 om tinglysning i den manuelle tingbog.

 • 6) Cirkulæreskrivelse nr. 11142 af 1. april 1977 om debitors underskrift på pantebreve.

 • 7) Cirkulæreskrivelse nr. 11152 af 1. april 1977 om fotokopier af tingbogsbladet.

 • 8) Cirkulæreskrivelse nr. 11489 af 13. november 1981 om en række væsentlige bestemmelser, der indeholder krav om erklæringer og tilladelser m.v. ved tinglysning.

 • 9) Cirkulæreskrivelse nr. 11640 af 28. oktober 1982 om anvendelse af godkendt kalkerlærred til genparter af kort.

 • 10) Cirkulæreskrivelse nr. 11621 af 28. oktober 1983 om adgangen til at underskrive tinglysningsdagbogen.

 • 11) Cirkulæreskrivelse nr. 11677 af 16. oktober 1986 til domstolene om tinglysning af adkomstdokumenter uden ejendomsværdipåtegning.

 • 12) Cirkulæreskrivelse nr. 11515 af 20. december 1990 til domstolene om ny tinglysningsbekendtgørelse.