14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Telefonbekendtgørelsen § 15

Bekendtgørelse om adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen) paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af telefonbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 179 af 31. januar 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 En tilladelse efter § 13, stk. 1, kan, når forholdene taler derfor, udvides til at omfatte andre medlemmer af telefonindehaverens husstand.

•••

Stk. 2 Ved udvidelse af en tilladelse efter § 13, stk. 1, finder § 13, stk. 2-3, og § 14 tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside