14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Telefonbekendtgørelsen § 13

Bekendtgørelse om adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen) paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af telefonbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 179 af 31. januar 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 I afsoningsafdelinger med almindeligt fællesskab, hvor de tekniske forudsætninger for at føre kontrol i overensstemmelse med § 14 er til stede, kan de indsattes ret til at føre telefonsamtaler herudover gennemføres ved, at den enkelte indsatte får generel tilladelse til at telefonere til 10 telefonindehavere, som forinden skal godkendes af kriminalforsorgsområdet. Sådanne samtaler optages med henblik på senere kontrol, jf. § 14.

•••

Stk. 2 Det er en forudsætning for tilladelse efter stk. 1,

  • 1) at den indsatte og telefonindehaverne, inden tilladelse gives, er vejledt om og skriftligt har erklæret sig indforstået med, at der føres særlig kontrol med, at denne adgang til at telefonere ikke misbruges,

  • 2) at telefonindehaveren, som ønskes godkendt, har afgivet skriftligt samtykke til, at der til brug for vurderingen af sagen indhentes oplysninger om den pågældende i Det centrale Kriminalregister, og

  • 3) at der er indhentet oplysninger om telefonindehaveren i Det centrale Kriminalregister.

•••

Stk. 3 Det kan fastsættes som vilkår for en tilladelse efter stk. 1, at telefonsamtaler, som føres efter tilladelsen, skal føres på et sprog, som den, der skal kontrollere samtalen, forstår. Hvis forholdene taler derfor, kan der anvendes tolk.

•••
profile photo
Profilside