14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Telefonbekendtgørelsen § 14

Bekendtgørelse om adgangen til at telefonere for indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (telefonbekendtgørelsen) paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af telefonbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 179 af 31. januar 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Kriminalforsorgsområdet skal foretage hyppig stikprøvevis kontrol af telefonsamtaler, der føres efter en tilladelse efter § 13, eller i øvrigt, hvis dette konkret findes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige grunde eller af hensyn til beskyttelse af den forurettede ved lovovertrædelsen. Kontrol sker ved, at personale efterfølgende lytter til den optagne telefonsamtale.

•••

Stk. 2 De indsattes telefonsamtaler med en person, der er nævnt i § 4, optages ikke.

•••
profile photo
Profilside