Teknologi- & Innovationsloven § 9a

Denne konsoliderede version af teknologi- & Innovationsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om teknologi og innovation

Lov nr. 419 af 06. juni 2002,
jf. lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april 2014

Innovationsnetværk
§ 9a

Uddannelses- og forskningsministeren kan tildele medfinansiering af innovationsnetværk til fremme af samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, godkendte teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder.

Stk. 2 Medfinansiering af innovationsnetværk tildeles efter ansøgning og på baggrund af offentliggjorte kriterier for tildeling af medfinansiering.