14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Teknologi- & Innovationsloven § 1

Lov om teknologi og innovation paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af teknologi- & innovationsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Teknologi og innovationsaktiviteter
Formålet med loven er at styrke teknologiudvikling og innovation i erhvervslivet.

•••

Stk. 2 Loven tilsigter navnlig at fremme teknologiudvikling og innovation, der udøves gennem godkendte teknologiske serviceinstitutter, innovationsmiljøer og innovationsnetværk m.v., samt ved

  • 1) samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forskere, danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder,

  • 2) innovation, udvikling, spredning, udnyttelse og kommercialisering af forskningsresultater, ny teknologi, organisatorisk og markedsmæssig viden,

  • 3) tilgang og udvikling af viden- og teknologibaserede virksomheder,

  • 4) innovation og tilførsel af kapital og kompetence til viden- og teknologibaserede virksomheder,

  • 5) internationalt samarbejde om udnyttelsen af viden og teknologi.

•••

Stk. 3 Inden for de rammer, der afsættes på de årlige finanslove, kan uddannelses- og forskningsministeren til opfyldelse af lovens formål iværksætte initiativer, herunder medfinansiering af udviklingsaktiviteter, analyser, evalueringer m.v., jf. stk. 2.

•••
profile photo
Profilside