Tech-transferloven § 14

Denne konsoliderede version af tech-transferloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Lov nr. 483 af 09. juni 2004,
jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 01. juni 2014,
som ændret ved lov nr. 871 af 21. juni 2022

Øvrige bestemmelser
§ 14

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd kan rådgive ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om §§ 4-9 i denne lov, herunder om relationen til øvrige aktiviteter til fremme af teknologioverførsel.