Tech-transferloven § 13a

Denne konsoliderede version af tech-transferloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Lov nr. 483 af 09. juni 2004,
jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 01. juni 2014,
som ændret ved lov nr. 871 af 21. juni 2022

Universiteters indgåelse af aftaler om udleje eller fremleje
§ 13a

Et universitet kan i begrænset omfang indgå aftaler om udleje eller fremleje af faciliteter til brug for serviceerhverv, der integrerer universitetet og det omkringliggende samfund, hvis der er et behov hos studerende eller ansatte for sådanne serviceerhverv i tilknytning til uddannelse eller arbejde.