14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Tatoveringslov § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af tatoveringslov og bygger på lov nr. 695 af 08. juni 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside