Straffeloven § 172

Denne konsoliderede version af straffeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 126 af 15. april 1930, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022

§ 172

Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2 Er dokumentfalsk af særligt grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år.