Statstidendeloven § 6

Denne konsoliderede version af statstidendeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Statstidende

Lov nr. 419 af 31. maj 2000,
som ændret ved lov nr. 621 af 12. juni 2013

§ 6

Enhver har adgang til gratis at læse og søge i det elektroniske Statstidende.

Stk. 2 Oplysninger fra det elektroniske Statstidende kan forudbestilles til regelmæssig aflevering i elektronisk form.

Stk. 3 Masseudtræk af oplysninger, som omfatter personnumre, kan alene ske i det omfang, anden lovgivning tillader det, og efter aftale med udgiveren af Statstidende. Udgiveren fastsætter nærmere vilkår for modtagerens brug af oplysningerne.