14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SPS-loven § 15

Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sps-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1507 af 07. december 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Uddannelses- og Forskningsministeriet kan hos den uddannelsessøgende, andre offentlige myndigheder og private institutioner indhente de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige for at træffe afgørelse om tildeling af samt kontrol med støtten. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at indhente oplysninger, herunder at oplysninger skal gives i elektronisk form og i givet fald i hvilket format.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og Forskningsministeriet kan til uddannelsesinstitutionerne videregive de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige ved varetagelsen af opgaver efter denne lov.

•••
profile photo
Profilside