14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Spildevandsloven § 4

Lov om bortskaffelse af spildevand på sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af spildevandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1583 af 10. december 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Bolig- og grundejere, der er omfattet af § 2, stk. 1, skal oprette et spildevandslav med en bestyrelse, der varetager anlæggets etablering og drift.

•••

Stk. 2 Kalundborg Kommunalbestyrelse indkalder senest 1 måned efter afstemningen bolig- og grundejerne omfattet af stk. 1 til en stiftende generalforsamling, der vælger en bestyrelse på mindst 5 medlemmer.

•••

Stk. 3 Bestyrelsen udarbejder udkast til lavets vedtægter, der godkendes på en generalforsamling.

•••

Stk. 4 Lavets vedtægter tinglyses på de omfattede ejendomme.

•••
profile photo
Profilside