Spildevandsloven § 4

Denne konsoliderede version af spildevandsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om bortskaffelse af spildevand på sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse

Lov nr. 8 af 03. januar 1992,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1583 af 10. december 2015

§ 4

Bolig- og grundejere, der er omfattet af § 2, stk. 1, skal oprette et spildevandslav med en bestyrelse, der varetager anlæggets etablering og drift.

Stk. 2 Kalundborg Kommunalbestyrelse indkalder senest 1 måned efter afstemningen bolig- og grundejerne omfattet af stk. 1 til en stiftende generalforsamling, der vælger en bestyrelse på mindst 5 medlemmer.

Stk. 3 Bestyrelsen udarbejder udkast til lavets vedtægter, der godkendes på en generalforsamling.

Stk. 4 Lavets vedtægter tinglyses på de omfattede ejendomme.