Bøger, som nævner Sømandsbeskatningsloven § 3

Bemærk, at § 3 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 3, om det har en betydning.

- Side 65 -

...beskatning af søfolk, jf. § 5, stk. 5. Personer, der aftjener værnepligt, samt frivilligt personel i den periode, der er fastsat som uddannelsestid, kan ikke foretage fradrag med standardsatserne. Reglerne i stk. 1-8 finder ikke anvendelse for personer, der for et indkomstår har valgt fradrag efter § 9 G ved fangstture i det pågældende indkomstår.

Læs på Jurabibliotek