14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsbekendtgørelsen § 16

Bekendtgørelse om socialtilsyn paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 62 af 19. januar 2023. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Godkendelse
Socialtilsynet træffer efter ansøgning og dialog med ansøger afgørelse om godkendelse af foreninger og private virksomheder, som er nævnt i § 18 a i lov om socialtilsyn, såfremt foreningen eller den private virksomhed opfylder betingelserne nævnt i § 18 b, stk. 1, i lov om socialtilsyn og § 17. Ansøgningen om godkendelse skal være skriftlig.

•••

Stk. 2 Socialtilsynets afgørelse skal meddeles i en skriftlig afgørelse, der skal begrundes i overensstemmelse med forvaltningslovens §§ 22 og 24.

•••

Stk. 3 Hvis en godkendelse er betinget af, at visse vilkår opfyldes, jf. § 18 b, stk. 3, i lov om socialtilsyn, skal vilkårene og den eventuelle frist for deres opfyldelse fremgå af afgørelsen.

•••
profile photo
Profilside