Skatteindberetningsloven § 21

Denne konsoliderede version af skatteindberetningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Skatteindberetningslov

Lov nr. 1536 af 19. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 08. januar 2024

§ 21

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke værdipapirer der omfattes af indberetningspligten efter §§ 18 og 19. Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.