Produktark

Overblik og Fordybelse

Juridisk research i lovgivning, forarbejder, afgørelser og litteratur.
En gang kunne jurister arbejde bredt. En advokat, som rådgav om erhvervsret, kunne også slå op i tinglysningsloven eller skabe sig et overblik over særejeformer. Det var en del af den juridiske dannelse.

Nok er vi mere specialiserede i dag, og nok er der hyppigere ændringer og mere indhold. Men ofte er det ikke informationsmængderne eller det faktum, at vi er specialiserede i et andet retsområde, som afholder os fra at slå noget op. Ofte er det noget så banalt som manglende adgang til indhold, som tvinger os til at arbejde inden for stadigt snævrere retsområder.

eLov giver dig effektivt det hurtige overblik over hele lovgivningen og muliggør samtidig også, at du fordyber dig i forarbejder, afgørelser samt - med abonnement på Jurablbliotek - i Danmarks største juridiske bibliotek.

Læs mere om hvordan i menuen til højre.